Nimi ja periaatteet

Mitutoyon nimi

Yrityksen japanilainen nimi, Mitutoyo, tarkoittaa suunnilleen "kolmen elementin runsautta", jotka ovat harkitsevuus, hyväntahtoisuus ja voima. Näitä lähestymistapoja arvostaa myös yhtiön perustaja, herra Yehan Numata.

Nämä Yehan Numatan keskeiset käsitteet täydentyivät länsimaisen filosofian näkökulmilla, joita hän kohtasi opiskellessaan liiketaloustieteitä Yhdysvalloissa.

Yehan Numata on arvostetun japanilaisen temppelin papin poika, jonka mukaan ihmisillä tulisi olla kolme ominaisuutta: järkevyys, hyväluonteisuus ja voima. Järkevyys on hänen tulkintansa mukaan tarkkojen havaintojen kapasiteetti js hyväluonteisuus merkitsee myötätuntoa ja hyväntahtoisuutta muita kohtaan, kun taas vahvuutta tarvitaan täyttämään tehokkaasti oikein tunnistetut vaatimukset.

Nämä kolme välttämätöntä piirrettä muodostavat myös perustan hänen liiketoimintafilosofialleen, jonka hän muunsi valmiudeksi innovointiin, yleiseksi oikeudenmukaisuudeksi ja suuntautumiseksi tulevaisuuteen - kolme erittäin tärkeää hyvettä, jotka auttavat hyvän tekoon ihmisenä ja saavuttamaan menestyksen.

Numerolla kolme, joka lausutaan japaniksi "mitu" tai "mitsu", on tärkeä merkitys japanilaisessa kulttuurissa ja uskonnossa, esimerkiksi uskonnollisten elementtien lukumääränä.

Tämä selittää myös sen, miksi usean yrityksen nimi sisältää tavut "mitu", aivan kuten tämänkin yrityksen nimi.

Mitutoyon filosofia

Mitutoyo toiminta-ajatukseen kuuluvat olennaisesti ikuiset "perusarvot", joita organisaation ja työntekijöiden tulee ylläpitää. Se yhdistää kaikki Mitutoyo-yritykset ja niiden työntekijät kaikkialla maailmassa yhteiseen ymmärrykseen ja sitoutumiseen.

Perustamme henki

Edistää ihmisten hyvinvointia tukemalla buddhalaista ymmärrystä.
Nähdä, että Mitutoyo loistaa osaamisalueellaan ja liiketoiminnassaan kaikkialla maailmassa.
Johtamisperiaatteemme

Edistää yhteiskunnan hyvinvointia tarkkuusmittausteknologian kautta.

Me harjoitamme liiketoimintaamme seuraavia arvoja noudattaen:

  • Tarjota ratkaisukeskeistä tekniikkaa asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisen tukemiseen.
  • Edistää maailmanlaajuisesti teollisuuden mittauskyvyn kehittymistä.
  • Viljellä terveitä ihmissuhteita ja yhteistä menestystä kauppakumppaneiden kanssa.
  • Tukea ja edistää maailmanlaajuista rauhaa, ihmisen onnellisuutta ja sopusointua ympäristön kanssa.
  • Soveltaa liiketoiminnan käytäntöjä, jotka heijastavat Mitutoyon yhtenäisyyttä ja maailman johtavaa brändiämme.
  • Vaalia elinvoimaista yrityskulttuuria, joka inspiroi henkilöstömme intohimoa tehdä parhaansa ja olla paras.
  • Yrityksemme motto

"Hyvä ympäristö, hyvät ihmiset, hyvä tekniikka"

Johtavat periaatteemme

"Avoimuus, huomaavaisuus, päättäväinen henki"

Eettinen toimintaohje

Mitutoyo-konsernin eettinen toimintaohje sisältää päätösten ja käyttäytymisen eettiset perusteet, joita kaikkien Mitutoyo-yhtiön johtajien ja työntekijöiden on noudatettava kaikissa yrityksen toiminnoissa. Me Mitutoyo-yhtiössä käyttäydymme tavalla, joka noudattaa eettisiä toimintaohjeita ja valitsemme poikkeuksetta eettisen toimintatavan aina, kun liiketoiminnan päätökseen liittyy ristiriita voitoista ja etiikasta.

Eettinen toimintaohje

Koulutusmateriaali

Mitutoyon koulutusmateriaalia on saatavilla.

Katso lisätietoja

Palvelumme

Täydellinen ratkaisu - Mitutoyo ei ole vain laadukkaiden mittauslaitteiden myyjä, vaan yritys tarjoaa myös laitetukea laitteiston koko eliniän ajan.

Lue palveluistamme

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Katso tarkemmat yhteystiedot.

Lähetä viesti