AUTOTEOLLISUUS

 

 

 

On useita tärkeitä näkökohtia, jotka on otettava huomioon tarkastettaessa erilaisia ajoneuvojen ja laitteiden osia autoteollisuudessa. Samalla tavoin kuin eri osat suorittavat omaa rooliaan lopullisen koneen toiminnassa, erilaisia laadunvalvontamenetelmiä tarvitaan sen mukaan, mitä on tarkastettava.

 

Huolimatta taidokkaan työn tuottamasta laadusta, valmistusprosessien aikana voidaan havaita ja parantaa asioita kuten käyttöturvallisuutta, elinikää ja kokonaiskustannuksia. 

 


Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja Mitutoyon tarjonnasta autoteollisuuden laadunvarmistuksessa

 

OTA YHTEYTTÄ


Yleisiä osia, jotka käyvät laadunvarmistuksen läpi autoteollisuudessa 

 

POLTTOMOOTTORIA HYÖDYNTÄVÄT AJONEUVOT

Shafts & Bearings_1400x900.png

Akselit ja laakerit

 

Auton voimansiirron vetoakseli on mekaaninen komponentti, joka välittää vääntömomentin ja pyörimisliikkeen moottorista auton renkaisiin. Se on pyöreä tanko, joka yhdistää vaihteiston lähtöakselin differentiaalin sisääntuloakseliin, mahdollistaen moottorin voiman siirtymisen renkaisiin. Vetoakseli on yleensä valmistettu teräksestä ja se on suunniteltu kestämään moottorin tuottaman suuren voiman määrän, minkä vuoksi laadunvalvonta on äärimmäisen tärkeää.

 

Auton pyörivien akselien tukemiseksi käytetyt laakerit vähentävät kitkan määrää ja mahdollistavat osien sujuvan liikkeen. Ne ovat rulla- tai liukulaakereita, jotka on suunniteltu kestämään painoa ja voimia, joita ne kohtaavat ollessaan kosketuksissa pyörivien osien kanssa. Nämä komponentit ovat kriittisessä roolissa auton mekaanisten järjestelmien sujuvassa ja tehokkaassa toiminnassa, auttaen vähentämään kitkaa ja kulumista. Optimaalisen suorituksen saavuttamiseksi tarvitaan edistyksellistä mittaus- ja analyysitekniikkaa jokaisessa tuotantovaiheessa.

 

 

Laadunvalvonnan teknologioita

Icon__Dimensional Measurement.png
Dimensioiden mittaaminen

Auton valmistusprosessien aikana suoritetaan dimensioiden mittaamista eri vaiheissa varmistaakseen, että osat valmistetaan oikeisiin teknisiin määrityksiin. Esimerkiksi koneistusprosessin aikana koordinaattimittauskoneita (CMM) ja muita tarkkuusmittausvälineitä käytetään osien dimensioiden mittaamiseen ja varmistamiseen, että ne ovat sallittujen toleranssirajojen sisällä.

MicrosoftTeams-image.png
Pinnankarheus, ympyrämäisyys ja muodonmittaus

Nämä kolme aihetta ovat jatkuvan tarkkailun kohteena, kun kyseessä ovat akselit ja laakerit valmistusprosessin aikana, sillä ne ovat kriittisiä komponentteja jokaisessa ajoneuvossa. Jokaisella komponentilla on optimaaliset tekniset vaatimukset, jotka on täytettävä, ja niitä voidaan testata vain laitteilla, kuten muodonmittauskoneilla, ympyrämäisyyden mittauslaitteilla ja joissain tapauksissa jopa koordinaattimittauskoneella (CMM).

Icon__Hardness Testing.png
Laakerien kovuuden mittaus

Materiaalin ominaisuutta, joka mahdollistaa sen kestämisen plastisessa muodonmuutoksessa, kutsutaan kovuudeksi. Yksi yleinen tapa mitata kovuutta on Rockwell-kovuuskoe. Tämä sisältää timanttisen tai karkaistun painimen, jolla tehdään painauma testattavaan materiaaliin. Kun painauma on saavuttanut tasapainon, mittalaite seuraa painauman liikkeitä ja seuraa muutoksia tunkeuman syvyydessä.


Gears_1400x900.png

Hammaspyörät

 

Autoteolisuudessa hammaspyöriä käytetään esimerkiksi vaihteistoissa ja voimansiirrossa ja ne suorittavat avainroolia moottorin voiman siirtämisessä renkaisiin. Yksityiskohtainen laadunvalvonta ja testaus ovat tarpeen varmistaakseen, että ne suorittavat tehtävänsä oikein. Autoteollisuudessa käytettäviä hammaspyöriä on erilaisia muotoja, tyyppejä ja kokoja ja yleisimmät hammaspyörätyypit ovat suora-, vino- sekä kartiohammaspyörät.

 

Laadunvalvonnan teknologioita

Icon__Dimensional Measurement.png
Dimensioiden mittaaminen

Varmistuakseen siitä, että hammaspyörien koko ja muoto täyttävät tekniset määritykset, voidaan mittauksiin käyttää koordinaattimittauskonetta. Koordinaattimittauskone voidaan varustaa lisäksi tarkalla pyöröpöydällä ja nopeuttaa mittausprosessia merkittävästi esimerkiksi 4-akselisen skannaamisen avulla. Tyypilliset mittaukset, jotka suoritetaan tässä laadunvalvonnan vaiheessa, sisältävät yleensä hammasprofiilien ja erilaisten kulmien sekä heittojen mittausta.

Icon__Surface inspection.png
Pintojen tarkistaminen

Hammaspyörän pintojen on oltava sileitä ja tasaisia varmistaakseen oikean toiminnan ja minimoidakseen kulumista. Pinnan tarkastusmenetelmiä, kuten visuaalista tarkastusta tai pinnankarheuden analyysiä, käytetään havaitsemaan virheitä tai muita pinnan epätäydellisyyksiä, jotka voisivat vaikuttaa kestävyyteen ja aiheuttaa vikaantumista käytön aikana. Suunnittelijoiden asettamien parametrien perusteella pinnankarheuden mittaus voidaan suorittaa varmistaakseen, että hammaspyörät täyttävät asetetut suunnitteluarvot ja toimivat koko käyttöiän ajan.

Icon__Hardness Testing.png
Kovuuden mittaus

Hammaspyörien on täytettävä niille asetetut materiaalin kovuuden vaatimukset kestääkseen käytön aikaiset kuormitukset ja rasitukset. Kovuuden testausmenetelmiä kuten Rockwell, Vickers tai mikro-Vickers, käytetään varmistamaan hammaspyörän kovuus, joka vaihtelee sijainnin ja materiaalin mukaan.


Car Body_1400x900.png

Auton runko

 

Auton runko on ulkokuori, joka pitää sisällään ajoneuvon tärkeät komponentit. Runko on yleensä valmistettu teräksestä, alumiinista tai komposiittimateriaaleista ja se palvelee useita tarkoituksia, kuten matkustajia suojaaminen, tarjoamalla jäykän rakenteen ajoneuvolle, tehden siitä yhden tärkeimmistä osista jokaisessa tien päällä näkyvässä ajoneuvossa.

 

 

Laadunvalvonnan teknologioita

Icon__Dimensional Measurement.png
Dimensioiden mittaaminen

Auton rungot on valmistettava tarkkoihin mittasuhteisiin varmistaakseen, että ne sopivat oikein muiden komponenttien kanssa. Koska auton rungot ovat yleensä melko suuria, laadunvalvontakäytännöt edellyttävät mittauksia suurilla koordinaattimittauskoneilla, jotka voidaan varustaa kosketuksettomilla antureilla, kuten laserskannereilla.

Icon__Surface inspection.png
Pintojen tarkistaminen

Auton rungon osien on oltava sileitä ja tasaisia ja pintojen tarkastustekniikoita, kuten visuaalista tarkastusta tai 3D-skannausta käytetään havaitsemaan vikoja kuten lommoja, naarmuja tai muita maali- ja tiivistemateriaalivikoja.


Gaskets_1400x900.png

Tiivisteet

 

Tiivisteitä käytetään yleisesti eri teollisuudenaloilla estämään nesteen tai kaasun vuoto kahden tai useamman liityntäpinnan välillä. Ne valmistetaan yleensä puristettavasta materiaalista, kuten esimerkiksi kumista tai silikonista ja asetetaan kytkettyjen pintojen väliin tiiviin sauman luomiseksi.

 

Autoteollisuudessa niitä löytyy usein moottorinlohkoista, sylinterinkansista, pakokaasujärjestelmistä ja voimansiirtolaitteista. Ne ovat kriittisiä komponentteja, jotka auttavat varmistamaan moottorin ja muiden järjestelmien asianmukaisen toiminnan ylläpitämällä oikeaa painetta ja estämällä vuotoja.

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Dimensional Measurement.png
Dimensioiden mittaaminen

Tiivisteet on valmistettava tarkkoihin mittasuhteisiin varmistaakseen, että ne sopivat oikein pintojen kanssa, joihin ne ovat yhteydessä. Tiivisteosien mittauksiin käytetään esimerkiksi kosketuksettomia optisia mittauslaitteita niiden korkean nopeuden ja tarkkuuden vuoksi.

Icon__Material testing.png
Materiaalin testaaminen

Tiivistemateriaaleilla on erityisvaatimus, toisin kuin muilla auton osissa käytetyillä materiaaleilla, ja se on puristuvuus. Tätä selvittääkseen käytetään usein kovuudenmittauslaitteita määrittämään näiden materiaalien vastustuskykyä valmistusprosessin aikana ja sen jälkeen.

Icon__Visual Inspection.png
Visuaalinen tarkastus

Tiivisteen tiiveyskykyyn vaikuttavien vikojen, kuten halkeamien tai naarmujen estämiseksi voidaan käyttää optisia tarkastusjärjestelmiä suorittamaan tarkastus automaattisesti.


EV - SÄHKÖMOOTTOREITA HYÖDYNTÄVÄT AJONEUVOT

Electric Motor Housing_1400x900.png

Sähkömoottorin kotelo

 

Sähkömoottorin koteloa pidetään äärimmäisen tärkeänä osana sekä hybridiajoneuvoissa että sähköajoneuvoissa. Moottorikotelo toimii moottorin sisäosien suojaavana kuorena ja auttaa hukkaamaan käytön aikana syntyvää lämpöä.

 

Kotelot on yleisesti valmistettu alumiinista tai muista kevytmateriaaleista, ja ne on suunniteltu olemaan kompakteja ja tehokkaita. Valmistuksen ja laadunvalvonnan menetelmien tärkeys liittyy siihen, että se sopii oikein sisäisten ja ulkoisten osien kanssa estääkseen mekaaniset viat.

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Dimensional Measurement.png
Dimensioiden mittaaminen

Kaikista ilmeisin mittaustarve liittyy koteloiden tapauksessa sisäisiin ja ulkoisiin mittoihin. Näin varmistetaan, että kotelo sopii oikein siihen liittyvien komponenttien kanssa ja mittojen on oltava täsmälleen oikeat.

Icon__Surface inspection.png
Pintojen tarkistaminen

Pintojen tarkastus on laadunvalvontatekniikka, jota käytetään havaitsemaan mahdolliset virheet tai epätäydellisyydet sähkömoottorin kotelon pinnalla autoteollisuudessa. Kotelon pinnan on oltava vapaa naarmuista, kolhuista tai muista vaurioista, jotka voisivat vaikuttaa moottorin suorituskykyyn tai kestävyyteen sen elinkaaren aikana.

Icon__Surface Measurement.png
Pinnankarheuden mittaus

Kotelon pinnankarkeus voi vaikuttaa moottorin suorituskykyyn, melutasoon ja kokonaislaatuun. Erityisen tärkeää on, kun kotelo koskettaa toista komponenttia, niin pinnankarkeuden on oltava suunnitteluinsinöörien asettamien parametrien mukainen.

Icon__Geometries and Profile Feature Measurement.png
Geometristen toleranssien ja profiilien mittaus

Tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi tiivistepinnat, laipat, reiät, jäähdytysreiät tai jäähdytyskanavat, seinämäpaksuus jne. Muotojen ja toleroitujen dimensioiden mittaamiseen tarkoitetut laitteet ovat tarpeen varmistaakseen, vaikuttavatko nämä ominaisuudet komponentin suorituskykyyn kokoamisen jälkeen.


Hairpins_New_1400x900.png

Staattorin komponentit - Hairpins

 

Staattorin komponentit "hairpins", koostuvat kupari- tai alumiinilangoista, jotka taivutetaan U-muotoon, luoden kaksi rinnakkaista haaraa yhteisen pohjan kanssa. Langat työnnetään uriin staattorin sydämessä, luoden silmukan, joka kuljettaa virtaa ja tuottaa moottorin toiminnan kannalta tarpeellisen magneettikentän.

 

These hairpins are a type of winding configuration for the stator, which is the stationary part of the motor that surrounds the rotor. Hairpin stators are used in permanent magnet synchronous motors (PMSMs) and induction motors for both electric and hybrid vehicles.

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Optical Measurement.png
Optinen mittaus

Tarkkojen osien muoto ja linjaus voivat merkittävästi vaikuttaa moottorin suorituskykyyn. Näiden mittaukseen liittyvät optisten 3d-videomittauskoneiden käyttäminen korkean resoluution kamerateknologian avulla mittausten suorittamiseksi. Optiset mittaukset analysoidaan erikoisohjelmistoilla mittojen, muodon ja sijainnin saamiseksi.

Icon__Form measurement.png
Muodonmittaus

Muodonmittaus vaatii tarkkojen ja monipuolisten mittauslaitteiden käyttöä, kuten koordinaattimittauskoneet (CMM) tai optiset mittausjärjestelmät. Mittaustuloksia verrataan vaadittuihin teknisiin määrityksiin varmistaakseen, että komponentit täyttävät halutut toleranssit.


Battery Foil_1400x900.png

Akkukalvo - Battery Foil

 

Akkukalvo, myös elektrodikalvona tunnettu, on ohut metallilevy akkusolujen sisällä. Se toimii virrankerääjänä elektrodimateriaalille, joka on päällystetty kalvon pinnalle. Kalvo on yleensä valmistettu materiaaleista kuten alumiini, kupari tai nikkeli, ja sen paksuus voi vaihdella akkutyyppiin ja käyttötarkoitukseen perustuen.

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Dimensional Measurement.png
Dimensioiden mittaaminen

Akkukalvon paksuus on kriittinen varmistaessa oikean määrän elektrodimateriaalia optimaalisen akkusuorituskyvyn saavuttamiseksi. Laadunvalvontahenkilöstö voi käyttää paksuusmittaustekniikoita, kuten optista tai mekaanista mittausmenetelmää, varmistaakseen, että kalvon paksuus on määritysten mukainen siten, että se ei vahingoita materiaalia.

Icon__Visual Inspection.png
Visuaalinen tarkastus

Akkukalvon pinnan tarkastelu mahdollisten virheiden, kuten naarmujen, kolhujen tai repeämien, osalta voi auttaa havaitsemaan mahdolliset epätäydellisyydet, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia myöhemmin. Visuaalinen tarkastus voidaan suorittaa manuaalisesti tarkastajien toimesta tai se voidaan helposti automatisoida järjestelmissä, joissa käytetään TAGLENS-teknologiaa.MYYDYIMPIÄ TUOTTEITA - AUTOTEOLLISUUS

 

Edistyneet koordinaattimittauskoneemme, laserskannauksen teknologiat ja ohjelmistojen monipuolisuus soveltuvat erinomaisesti autoteollisuuden sovellusten vaativaan 3D-mittaukseen.

 

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä meihin