Yleiset ohjeet ja suuntaviivat huollolle ja kalibroinnille

Yleistä

Alla on yleiset määräykset / ohjeet, joita sovelletaan Mitutoyo Scandinavia AB:n kalibrointi-laboratorion suorittamiin huoltoihin ja kalibrointeihin. Kalibrointilaboratorio määrittää asiakkaan tarpeet huomioiden, mitkä toimenpiteet on suoritettava kullekin mittauslaitteelle.

Akkreditoitu kalibrointi

Akkreditoitu kalibrointi tarkoittaa, että kalibroinnin suorittaa toimija, jonka teknisen laitteiston suorituskykyä ja kalibrointeja, henkilökunnan osaamista ja liiketoimintaa yleisesti on arvioitu kansainvälisten standardien mukaisesti ja niiden katsotaan täyttävän SS-EN 150 / IEC 17025 -standardin vaatimukset.

Päätössääntö

Tapauksissa, joissa Mitutoyo ilmoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, sovelletaan päätössääntöä TL = AL (ei mittausepävarmuutta).

Säätäminen

Säätämisen avulla pyritään tuomaan mittauslaitteen toiminta ja sen systemaattiset virheet hyväksyttävälle tasolle. Asiakkaan on ilmoitettava haluttu mittaus ennen säätöä.

Kalibrointi

Kalibrointi tarkoittaa, että mittauslaitteen näyttämän ja normaalien tunnettujen arvojen välinen suhde määritetään. Mittauslaitteen mitattavat ominaisuudet kalibroidaan ja kaikki mittausarvot dokumentoidaan. Kaikki kalibrointiarvot ovat jäljitettäviä, riippumatta siitä, ovatko ne akkreditoinnin piirissä. Mittauspisteet määritetään pääosin sillä ajatuksella, että riittävän matala mittaus-epävarmuus saavutetaan ja mahdollisimman suuri mittausalue saadaan katettua. Jos asiakas haluaa muita mittauspisteitä, se vaikuttaa hintaan. Myös laitteen yleinen toiminta tarkistetaan.

Kalibrointitodistus

Mitutoyo Scandinavia AB:n kalibrointi-laboratorio antaa kalibrointitodistuksia, jotka täyttävät kansainväliset laatustandardit. Kalibrointitodistus sisältää tietoja asiakkaasta, kalibroitavasta laitteesta, kalibrointimenetelmästä, jäljitettävyydestä ja tuloksista sisältäen arvion mittausepävarmuudesta.

Mittausepävarmuus

Kokonaismittausepävarmuus lasketaan EA 4/02:n mukaisesti. Mittausepävarmuuteen sisältyy mittausepävarmuus käytetyistä normaaleista, mittausmenetelmästä ja tehtyjen mittausten keskihajonta. Kalibroitavan kohteen epävarmuus sisältyy kokonaismittausepävarmuuteen.

Korjaus

Korjauksen tavoitteena on palauttaa mittalaite käyttökelpoiseen kuntoon. Korjauksia tehdään vain Mitutoyon valmistamille mittalaitteille. Muiden merkkisten laitteiden korjauksesta vastaa niiden valmistaja. Yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan, onko mittalaite korjattavissa. Kaikki korjaukset veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti.

Puhdistus

Mittalaitteista, jotka vaativat ylimääräistä puhdistusta, ts. mittalaitteista, jotka eivät ole kalibroitavissa nykyisessä kunnossaan, veloitetaan siivousmaksu 10 EUR / mittalaite.

Salassapito ja puolueettomuus

Kaikki Mitutoyon huoltoteknikot noudattavat Mitutoyon eettistä käytöskoodia, joka takaa puolueettomuuden ja salassapito-velvollisuuden.

Jäljitettävyys

Mittauksilla on jäljitettävyys kansallisiin ja kansainvälisiin normaaleihin ja ne voidaan jäljittää metrin määrittelyyn mittauslaitteiden säännöllisellä kalibroinnilla.